پیشگفتارکتاب:

کتاب پیش روی شما،مجموعه مطالبی است ازمنطقه بلده نور،سرزمینی کهن وکوهستانی که به گواهی اسناد تاریخی،حجاری ها وسایراسناد، ریشه درهزاره های دوردارد. این منطقه، بستر تعالی و رویش بزرگان بی شماری درعرصه های مختلف علمی، ادبی،فرهنگی،هنری وتاریخی وسیاسی می باشد.منطقه بلده نوریکی ازهزاران نقاطی است که علیرغم داشتن ظرفیت ها و ویژگی های تاریخی ،کشاورزی،دامپروری ،گردشگری وطبیعت گردی ،آن گونه که باید شناخته وشناسانده نشده است. رفع این دغدغه درابتدا همّت همه ی اهالی دلسوزوفرهیخته ی این سامان را می طلبد که آستین اقدام موثّررا جوانمردانه بالا بزنند وبه سهم خود دراعتلا وارتقای دیارخود بکوشند ودیگرهمّت مسئولان را می طلبد که بی تفاوت ازکنارذخایرعلمی، ادبی، فرهنگی،هنری، تاریخی وسیاسی این دیارنگذرند.این اثرنخستین کتاب مستقل درشناخت گوشه هایی ازتاریخ اجتماعی،فرهنگی ،ادبی و... دراین دیار کوهستانی وپر جاذبه است.آرزویی که پس ازسالیان متمادی برآورده شد وامید است دولت مستعجل نباشد وتداوم یابد. جای بسی خرسندیست که دردهه های اخیردرموضوعات مختلف ازجمله آشنایی با مشاهیرمنطقه آثاری به چاپ ومنتشرشده است.

پیشینه تاریخی وظرفیتها ی بالای منطقه، می طلبید جهت معرفی بیشتربخش بلده نورکاری منسجم ترتدوین وتقدیم گرددتا بتواند هم نسل جدید که گاهی به اجبارواکراه به جلای یارودیارگردن نهاده اند،لیک اجاق اشتیاق به دیارنیاکان دروجودشان شعله ور است،مفید باشد وهم دستمایه باشد مدون، برای گردشگرانی که دراین دیارکهن با جلوه ها وجاذبه ها ی متعدد ومتنوع را برای استراحت وتفرج برمی گزینند والحمدالله تعدادشان روبه تکثروفزونیست.

هدف ازتدوین ونگارش این اثردرابتدا شناخت پیشینه تاریخی وفرهنگی این دیاروشناخت ظرفیت های زمین شناختی منطقه  وتنوع بی نظیرگیاهان دارویی رویش یافته دراین منطقه است .تا نسل نو با ظرفیت های بی نظیراین منطقه، درحد توان وامکان آشنا شود امید است این اقدام هم موجب شناسایی بیشترمنطقه شود وهم مرکزثقلی برای اجماع فرهنیگان این دیاردرجای جای این کشورشود.تا با بیان وبنان خویش ما را درادامه مسیرمددکارگردند.

بی شک شناخت منطقه ومردمی با اصالت های تاریخی وریشه دراعماق هزارهای دور،تتبعی جامع وپژوهندگانی عاشق وعلاقمند را طلب می کند.درهمین جا به همه ی کسانی که درروشن نگه داشتن چراغ علم ودانش وهنروفرهنگ دراین منطقه تلاش کرده اند ،دست مریزاد گفته و درود میفرستیم ودست گرم همه ی پژوهندگان را برای تداوم این فرآیند به گرمی می فشاریم ورهنمود ها وره یافته های تمامی فرهنگیان را برای تدوین سلسله آثاری با عنوان" از بلده نورچه میدانیم؟" به دیده منت پذیرا هستیم.

کتاب حاضردرشش فصل تنظیم شده است درفصل اول ،کلیاتی ازآب وهوای استان مازندران ومهمترین عوارض طبیعی استان مازندران ونیزویژگی عمومی منطقه بلده نورمی پردازد.فصل دوم به زمین شناسی وریخت شناسی  ونیززمین شناسی دره نور اشاره خواهد نمود. درفصل سوم به معرفی برخی ازگیاهان دارویی منطقه پرداخته ودرفصل های چها ر و پنج وشش به ترتیب به ادبیات منطقه وآداب ورسوم وتاریخچه منطقه می پردازد.

به دلیل گستردگی موضوع وجنبه های مختلف آن لازم میدانیم که اذعان نماییم کتاب حاضرعلی رغم تلاش نویسندگان دارای کاستی ونواقصی است که پیشنهاد های ارزشمند صاحب نظران راه گشا وموثر خواهد بود در پایان ازکلیه دوستانی که درگام نخست مطالب ویافته های تحقیقی خویش را بی هیچ منتی درطبق اخلاص گذاشته وتالیف این اثر را موجب شده اند تقدیروتشکر به عمل می آید.

 

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 19:44 | لینک  | 

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 20:34 | لینک  | 

 

 

 

با تشكر از اقاي محسن كياني جهت در اختيار گذاشتن تصاوير

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 10:19 | لینک  | 

پيام تصويري ايت الله جوادي املي

 

ايت الله استادي از اعضاي جامعه مدرسين حوزه عليميه قم

 

 حاج اقا محمدي روحاني طرح هجرت دهه هفتاد در شهر بلده نور كه با همت اهالي ‏شيرواني اين بنا تاريخي را انجام دادند.

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 16:56 | لینک  | 

مدرسه علميه شهر بلده نورداراي قدمت قريب به دويست سال مي باشد مساحت تقريبي اين مكان 2500 متر مربع ‏داراي 12 حجره و3 مدرس مي باشد كه در جوارحسينيه سيدالشهدا(ع) واقع شده است.

اين اثر تاريخي در سال 1386 در فهرست اثار تاريخي ميراث فرهنگي به ثبت رسيدومرمت وبازسازي ان در دسنور كار قرار گرفت.با توجه به اينكه اين مدرسه علميه در دوره اي محل تدريس يا تحصيل ايت الله شيخ فضل الله نوري بود مورد توجه بيشتر مسولين استاني قرار گرفته واعتبار 3 ميليارد ريالي جهت تسريع مرمت ان تخصيص يافت واين پروژه توسط سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري وصنايع دستي استان مازندران  تكميل گرديد.در چند سال اخير طلابي از مدرسه علميه شهرستان امل در فصل تابستان به اين مكان عزيمت مي كردند و به تحصيل علوم حوزوي مشغول بودند.

 امسال به همت كانون هيئات مذهبي بخش بلده نور وهيئت موسسين  مجددمجوز رسمي اين مدرسه علميه از حوزه علميه قم اخذ وبا 50 طلاب در تابستان جاري با امكاناتي كه از سوي اين كانون تهيه شد بصورت رسمي اغاز به كار نمود.به همين مناسبت مقرر گرديد براي اغاز بهره برداري اين مكان تاريخي و مذهبي مراسم افتتاحيه اي تدارك وبرگزار شود تا اثر تبليغي وفرهنگي موثر بر جامعه نور بوجود اورد.

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 10:15 | لینک  | 


نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 18:3 | لینک  | 


نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 18:58 | لینک  | 

فیلم کوتاه از سینه زنی سنتی(بلده نور)
نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 14:45 | لینک  | 


نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 18:2 | لینک  | 

نوشته شده توسط عباس عماد در ساعت 18:38 | لینک  |